مروری بر اثرات گروه‌های مختلف الکترون‌گیرنده مواد رنگزا بر روی ویژگی‌های اپتیک و الکترونیک سلول‌های خورشیدی

نویسندگان

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

مواد رنگزا با قابلیت استفاده در سلول‌های خورشیدی نیاز به یک و یا بیشتر استخلاف الکترون‌گیرنده دارند تا بتوانند بر روی ساختار اکسید فلزی جذب شوند. این اتصال سبب تزریق الکترون به ساختار اکسید فلزی شده که اولین مرحله در فرآیند تولید جریان الکتریکی در سلول خورشیدی است. برای طراحی یک مولکول با بازده تبدیل بالا، آگاهی کامل از طبیعت گروه‌های الکترون‌گیرنده دارای اهمیت به‌سزایی است. اسید کربوکسیلیک و سیانو آکریلیک اسید دو استخلاف الکترون‌گیرنده مرسوم در مواد رنگزا با قابلیت استفاده در سلول خورشیدی هستند. اما در سال‌های اخیر گروه‌های الکترون‌گیرنده جدیدی معرفی شده‌اند که سبب ایجاد تنوع در تهیه مواد رنگزای مناسب برای سلول‌های خورشیدی شده‌اند که اثرات جالبی در فصل مشترک ماده رنگزا و اکسید فلزی ایجاد می‌کنند. این مقاله بر روی ابعاد ساختاری و خواص کاربردی گروه‌های الکترون‌گیرنده مختلف مانند برونیک اسید، فسفونیک اسید، هیدروکسی، رودانین و غیره متمرکز شده است. ما پیش‌بینی می‌کنیم که درک بیشتر عملکرد گروه‌های الکترون‌گیرنده بر روی سطوح اکسید فلزی مانند دی‌اکسید تیتانیم نه تنها سبب پیشرفت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا می‌گردد بلکه بر گسترش تمام فناوری‌های تک‌لایه مونتاژ شونده موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on Effect of Various Anchoring Groups on Optical and Electronic Properties Dye-Sensitized Solar Cells

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Hosseinnezhad
  • Kamaladin Gharanjig
Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The dyes in dye-sensitized solar cells (DSSCs) require one or more anchoring substituents, enabling their adsorption onto a metal oxide substrate. This adsorption provides a via for electron injection, which is the process that initiates the electrical circuit in DSSCs. To design a high efficiency dye, the deeper understanding of the nature of anchoring substituents is of significance. Carboxylic acid and cyanoacrylic acid groups are traditional substituents as dye anchors in DSSCs. In recent years, novel anchoring groups have presented, which make a larger number of dyes for DSSCs, and their associated physical and chemical characteristics offer interesting effects at the interface between dye and metal oxide. This paper focuses especially on the structural aspects of various anchoring groups on dyes for DSSCs, including tetracyanate, acetylacetanate, 8-hydroxylquinoline, rhodanine and etc. We anticipate that further understanding of anchoring groups operation will not only contribute to the development of advanced DSSCs, but also self-assembled monolayer-based technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye-sensitized solar cells
  • Anchoring groups
  • Electron injection
  • Adsorption
  • Organic dyes