مروری بر غشا الیاف توخالی و کاربرد آنها در حذف مواد رنگزا از پساب رنگرزی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

با پیشرفت فناوری‌های مختلف، پساب حاصل از فرآیندهای صنعتی تهدیدی جدی برای محیط‌زیست به شمار می‌رود. به دلیل خطرات زیست‌محیطی پساب مواد رنگزا، بررسی ‌روش‌های چون جداسازی غشایی اهمیت ویژه ای دارد. امروزه فناوری غشایی به دلیل برخورداری از مزایای بسیاری مورد توجه می‌باشد. از آنجا که یکی ازمهم‌ترین کاربردهای غشا در زمینه‌ی فلیتر کردن است. در نتیجه از غشا می‌توان در تصفیه‌ی پساب‌های نساجی با استفاده از فرآیندهای فیلتری‌شدن (میکرو، اولترا و نانوفیلتری‌شدن) در زمینه حذف مواد رنگزا استفاده کرد. از بین غشاهای تولیدشده غشاهای الیاف توخالی به دلیل نسبت سطح به حجم زیاد در زمینه‌ی فیلتری‌شدن، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ازکاربردهای غشای الیاف توخالی می‌توان به جداسازی مایعات وگازها،تصفیه پساب‌های صنعتی و نساجی اشاره کرد. در این مقاله ابتدا به بررسی انواع غشا و ‌روش‌های تولید آن پرداخته، و سپس کاربرد آنها را در حذف مواد رنگزا از پساب نساجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Hollow Fiber Membranes and TheirApplications for the Removal of Dyes from Dyeing Wastewater

نویسندگان [English]

  • F. Koohestani
  • M. Nouri
Department of Textile Engineering, Guilan University
چکیده [English]

With the development of technology, wastewater from industrial processes is a serious threat to the environment. Due to environmental hazardous of dyeing wastewater, membrane separation method is considered. These days, the membrane technology is highly considered because of its benefits. Since the one of the most important applications in the field of membrane is Filtration. As a result, the membrane can be used in textile wastewater treatment by using of filtration processes (micro, ultra and nanofiltration) which is used in the field of dye removal. Hollow fiber membranes are further considered among their high surface to volume ratio in the field of filtration. These membranes are efficient in fluid separation include gas, wastewater treatment and textile industries. In this article first, types of membrane and its production methods are studied, and then their application in dye removal from textile wastewater is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membrane separation
  • Filtration
  • Hollow fiber membrane
  • The dye wastewater treatment