بررسی تغییرات ریزساختاری پوشش های نانوساختار سخت با تغییر ترکیب شیمیایی آنها با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی روبشی SEM و عبوری TEM

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانو فناوری و نانو مواد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که رابطه‌ای قوی بین ریزساختار یک پوشش و خواص مکانیکی، الکتریکی و نوری آن وجود دارد. بررسی دقیق ریزساختار یک پوشش، به میکروسکوپ‌های الکترونی نیاز دارد که قدرت تشخیص آنها در محدوده نانو و یا حتی کوچک‌تر از آن باشد. هدف از استفاده میکروسکوپ‌های الکترونی در علم مواد، یافتن رابطه ی بین ریزساختار و خواص مختلف مواد است. در مقاله حاضر اصول کارکرد و روش تهیه نمونه مناسب برای میکروسکوپ‌های الکترونی با تمرکز بر میکروسکوپ الکترونی عبوری، به عنوان روشی مفید جهت ارزیابی ریزساختار پوشش‌های نانوساختار مورد بحث قرار خواهد گرفت. در انتها به منظور درک بهتر روش‌های استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی در شناخت ریزساختاری پوشش‌های نانوساختار، تغییرات ریزساختاری پوششهای CrAlN و نانوکامپوزیتی TiAlN/a-C با تغییر ترکیب شیمیایی آنها با استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Microstructural Change of Hard Nanostructured with Change of the Chemical Composition using Scanning and Transmission Electron Microscopy

نویسندگان [English]

  • Sara Khamseh 1
  • Hesamedin Araghi 2
1 Department of Nano Materials and Nano Coatings, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Material Engineering , Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

The results of different studies showed that there is a strong relation between microstructure and mechanical, electrical and optical properties of coatings. For microstructural studies of nanostructured coatings we need electron microscopies that can work and detect in nano scale or even less. The purpose of using electron microscopy is finding the relationship between microstructure and different properties of coatings. In current paper working principles and sample preparation method for electron microscopy observation with focus on transmission electron microscopy as an effective way for microstructure analysis of nanostructured coatings is discussed. Finally, in order to give better understanding of using electron microscopies in microstructural analysis of nanostructured coatings, microstructural change of CrAlN and TiAlN/a-C coatings with chemical composition studied using electron microscopy instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electron microscopies
  • Hard nanostructured coatings
  • Nanocomposite coatings