مدیریت رنگ: یک ضرورت در دوباره تولید تصاویر رنگی دیجیتال

نویسندگان

1 نمایش رنگ و پردازش تصویر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه کار قزوین

چکیده

بیان مفهوم ظاهر رنگی، حفظ و کنترل آن در حین انتقال بین وسایل مختلف و ارتقای کیفیت دستگاه‌های دوباره تولید و باز نمایش رنگ، از مهم‌ترین بحث‌هایی است که محققان و صنعتگران در زمینه فناوری رنگ با آن روبرو هستند. در این مقاله تلاش شده است که مفهوم مدیریت رنگ به‌صورت اجمالی برای دوباره تولید تصاویر دیجیتال به معنای راه حلی مناسب برای ثابت بودن اطلاعات رنگی حاصل از یک تصویر، از مرحله طراحی تا مرحله چاپ، بیان گردد. سامانه مدیریت رنگ، این امکان را فراهم می‌سازد که بین دستگاه‌های مختلف، بتوان ظاهر رنگی تصویر را حفظ نمود؛ این امر در صورتی امکان‌پذیر است که اطلاعات وابسته به دستگاه، از طریق انتقال به فضارنگ‌های واسطه، به اطلاعات غیروابسته به دستگاه تبدیل شوند. همچنین روند اجرای مدیریت رنگ تصاویر، روش‌های متداول و استانداردهای مرتبط با آن نیز اشاره شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color Management: A Necessity for Reproduction of Digital Color Images

نویسندگان [English]

  • Mahdi Safi 1
  • Faezeh Mola 2
1 Color Imageing and Color Image processing Department, , Institute for Color Science and Technology
2 Textile Engineering Department, Kar Higher Education Institute
چکیده [English]

The most important challenges in color technology with that researchers and industries are faced, is description, consistency and control of color appearance while is supposed to be transferred between different reproduction devices. In this article, the concept of color management for color reproduction of digital images as a suggested solution has been reviewed in brief to achieve a color consistency of an image during workflow from the design step to the publishing step. Color management system makes it possible to keep the color appearance of image consistent between different devices. This is possible if dependent-device color values could be converted to independent-device ones through an intermediate color space. Moreover, the image color management workflow, the conventional methods and the related standards with that have been pointed, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color management
  • Color Reproduction
  • Digital Image
  • Color gamut