مطالعه مشخصه‌های رنگی الیاف طبیعی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

امروزه به دلیل اهمیت و توجه بسیار زیاد به مسائل زیست محیطی تمایل به استفاده از مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی منسوجات افزایش یافته است. در این راستا کاربرد مواد تعاونی نساجی در حین، قبل و یا بعد از فرآیند رنگرزی نیز به سمت استفاده از مواد طبیعی سوق یافته است. به عنوان مثال، استفاده از دندانه های گیاهی به جای دندانه های معدنی یا فلزی در رنگرزی الیاف طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که جایگزینی دندانه های فلزی با دندانه های نباتی علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند رنگرزی بر روی فام نهایی و محدوده رنگی قابل حصول بر خواص ثباتی رنگ کالای نهایی نیز تأثیر گذار خواهد بود. در گزارش حاضر با بیان تعاریف و مفاهیم اولیه به بررسی پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تعیین مشخصه های رنگی مواد رنگزای طبیعی به‌‌کاررفته در کالاهای پنبه‌‌ای، پشمی و ابریشمی پرداخته شده و در نهایت تغییرات صورت گرفته در ثبات‌های نوری، شستشویی، سایشی مرطوب و خشک مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Colorimetric Attributes of Natural Fibers Dyed with Natural Colorants

نویسندگان [English]

  • Razieh Jafari 1
  • Kamaladin Gharanjig 2
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Organic Colorants , Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Today, due to the concerns about the importance of environmental issues, the tendency of applying of natural dyes for dyeing the textile materials has been increased. In this regard, it is preferred to apply the natural additives instead of synthetic materials for pre-, meta- and post treatment processes. As instance, the use of herbal mordant instead of those of mineral or metal for dyeing process of natural fibers has been extremely attracted attentions. However, replacement of metal mordant by the herbal ones will influence both the colorimetric attributes as well as the color fastness of the final product. In this report, the basic concepts and studies related to definition of colorimetric attributes of natural dyes employed for cotton, woolen and silk textiles have been considered, firstly. Then, the effect of applying of natural dyes on different fastness properties, i.e., light fastness, wash fastness, wet and dry rubbing fastness have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorimetric attributes
  • Natural dyes
  • Natural fibers
  • Herbal Mordant