مروری بر عملکرد ضدخوردگی پلی‌آنیلین در پوشش اپوکسی

نویسندگان

1 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژهشی پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

پلیمرهای رسانا نظیر پلی‌آنیلین به عنوان موادی با ساختار مزدوج و خاصیت الکتریکی، ترکیباتی جذاب برای کاربرد در صنایع الکترونیکی، پوشش‌های ضد‌الکتریسیته ساکن و پوشش‌های ضدخوردگی هستند و به دلیل خواص الکتریکی چشم‌گیر از قابلیت‌های فراوانی برای کاربرد در زمینه‌های مختلف به خصوص نانوکامپوزیت‌های پلیمری برخوردار هستند. در این مطالعه، به معرفی پلیمرهای هادی و روش‌های تولید آنها، چگونگی ساخت نانوکامپوزیت‌های پلیمر و عملکرد ضدخوردگی آن‌ها در پوشش‌های آلی پرداخته می‌شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد که حضور الیاف پلی‌آنیلین در فرمول‌بندی پوشش آلی با گذر زمان منجر به تشکیل لایه‌ اکسید آهن متراکم در سطح فلز شده که این پوشش تشکیل شده، نه تنها چسبندگی پوشش اپوکسی را به زیرآیند بهبود بخشیده و از جدایش کاتدی جلوگیری می‌کند، بلکه میزان پیشرفت محصولات خوردگی در زیر پوشش را محدود و نقش حفاظت فعال را ایفا نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Anti-corrosion Performance of Epoxy Coating Containing Polyailine

نویسندگان [English]

 • Niloufar Notghi Taheri 1
 • Bahram Ramezanzadeh 2
 • Mohammamd Mahdavian Ahadi 1
1 Department of Surface Coating and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
2 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Conductive polymers, such as polyaniline, which have conjugate structure and electrical properties, are attractive compounds for using in the electronic industry, anti-static coatings and anti-corrosive coatings. Due to their perfect electrical properties, they are widely used for various applications, especially polymer nanocomposites. In this study, the introduction of conductive polymers and their synthesis methods, fabrication of polymer nanocomposites and their anti-corrosion performance in organic coatings are discussed. The results showed that the presence of polyaniline in the organic coating formulations cuased a thick and dense iron oxide layer formation on the metal surface so that this coating did not only improve the adhesion of the epoxy coating to the substrate and prevent the cathodic delamination, but also the development of corrosion products under the coating can be limited because of the active role of polyaniline.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conductive polymer
 • Polyaniline
 • conductivity
 • Active protection
 • Adhesion promoter
 • Organic coating
 1. N. O. Eddy, S. K. Sharma, "Green corrosion chemistry and engineering: opportunities and challenges", John Wiley & Sons, 2011.
 2.  R. J. Jiang, Y. F. Cheng, "Mchanism of electrochemical corrosion of steel under water drop", Electrochem. Commun. 35, 8-11, 2013.
 3. E. Bardal, "Corrosion and protection", engineering materials and processes, springer, 2003.
 4. Z. Ahmad, "Principles of corrosion engineering and corrosion control", Butterworth Heinemann, 2006.
 5. P. R. Roberege, "Handbook of corrosion engineering", 128, McGraw-Hill New York, 2000.
 6. P. J. Gellings, "Introduction to corrosion preventionandcontrol", Delft University Press, 1985.
 7. S. Jafarzadeh, M. Claessona, P. Sundell, E. Tyrodea, J. Pana., "Active corrosion protection by conductive composites of polyaniline in a UV-cured polyester acrylate coat", Pro. Org. Coat. 90, 154–162, 2016.
 8. B. Ramezanzadeh, E. Ghasemi, "Covalently-grafted graphene oxide nanosheets to improve barrier and corrosion protection properties of polyurethane coatings", Carbon. 93, 555 –573, 2015.