مروری بر توسعه منابع نوری رنگ سفید

نویسندگان

1 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

توسعه منابع نوری با هدف تامین روشنایی و توجه به جنبه های اقتصادی و تجاری همواره مورد توجه محققین بسیاری بوده است. در ابتدا با توجه به هدر رفت بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی به انرژی تابشی و گرمایی به تدریج لامپ‌های فلورسنت با بازده انرژی بالاتر جایگزین لامپ‌های رشته‌ای شدند. در همین راستا و در جهت صرفه‌جویی بیشتر، توسعه منابع نوری منجر به تولید لامپ‌های کم مصرف و در نهایت دیودهای نورانی غیر‌آلی و آلی (منابع نوری حالت جامد ) گردید. در مقاله حاضر، ابتدا پیشینه ساخت و توسعه منابع نوری مختلف مورد توجه قرار گرفته و در ادامه به توصیف خواص و کاربردهای نورهای سفید حالت جامد پرداخته می‌شود. در این راستا، ساختار و عملکرد دیودهای نورانی آلی و غیر‌آلی تشریح شده و به پیشرفت‌های صورت گرفته در لوازم روشنایی حالت جامد اشاره می گردد. در پایان ضمن اشاره به روشهای کمی نمودن ویژگی‌های دیودهای نورانی و بررسی تاثیر رنگی آن‌ها به توصیف ایده‌هایی جهت بهبود عملکرد روشنایی و دوام منابع نور سفید پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Development of White Light Sources

نویسندگان [English]

  • Atasheh Soleimani Gorgani 1
  • Razieh Jafari 2
  • Saeideh Gorji Kandi 3
1 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
2 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Polymer & Color Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Many researchers are concerned about the light sources development to consider in the economic and commercial aspects of lighting supply. Initially, the bulb lamps were gradually replaced by fluorescent lamps with higher energy efficiency to reduce in conversion of electrical energy to thermal energy. Afterwards, the need of more energy saving caused the development of the solid state white lights with low consumption energy. These solid-state white light emitting diods are sufficiently durable and competent to apply for home and general usages. In addition, the high energy saving of solid state white light emitting diods headed them to replace incandescent bulbs. In the first part of this paper, the history of the light source development has been considered and then the white solid state properties and applications are described. Incidentally, the structure and performance of organic and inorganic light emitting diods are explained and the solid state lighting devices developments are clarified. Futhermore, some quantization methods to characterise the light emitting diods and investigation on their color effect with some ideas introduce to improve the LEDs lightness performance and durability have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light sources
  • Solid state lamps
  • LEDs
  • Flourescent lamps
  • White light