کاهش میزان مصرف رنگزا در نسخه رنگرزی منسوجات به روش جایگزینی رنگزاها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مواد رنگزای مشکی نسبت به مواد رنگزای دیگر در اغلب موارد، ارزان‌تر می‌باشند و در صورتی که بتوان به نحوی مصرف رنگزاهای رنگی را با استفاده از رنگزای مشکی کاهش داد می‌توان باعث کاهش هزینه‌های تولید منسوجات شد. در بحث اختلاط رنگ داریم که ترکیب مقادیر برابر رنگ‌های زرد و قرمز و آبی تولید یک رنگ خاکستری می‌کند. بنابراین در صورتی که مقادیری از سه رنگزای زرد و قرمز و آبی را بیابیم که در یک رنگرزی با این مخلوط به یک خاکستری قابل تولید با یک رنگزای خاکستری (مشکی) برسیم می‌توان رنگزای خاکستری را جایگزین مقادیر بدست آمده سه رنگزای زرد و قرمز و آبی کرد. در این پژوهش امکان و چگونگی جایگزینی به نحوی که رنگ نمونه اولیه تا حد امکان ثابت بماند بررسی گردید. به این منظور در پارچه اکریلیکی به دو روش "استفاده از جدول بازبینی LUT" و "استفاده از k/s" عمل جایگزینی جزء خاکستری انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو روش منجر به کاهش مصرف رنگزاهای رنگی می‌گردند که مقدار کاهش در روش استفاده از LUT بیشتر است. در صورت داشتن یک دسته رنگزا با پیروی مطلوب از تئوری کیوبلکا مانک روش استفاده از k/sمنجر به اختلاف رنگ کمتری می‌گردد، در غیر این صورت روش استفاده از LUT منجر به نتایج مناسب‌تری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction of dye consumption in the dyeing of textile by dye replacement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amani tehran 1
  • Fateme Zeighami 2
1
2