تحلیل افق چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی و راهکارهای پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشیار، مدیر مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در جهان امروز یکی از مهم‌ترین عوامل رقابتی بنگاه‌های اقتصادی میزان استفاده از فناوری و نوآوری برپایه دانش است. از سوی دیگر، واحدهای اقتصادی که بر پایه دانش شکل می‌گیرند از پایداری و ثبات ویژه‌ای برخوردارند. از این رو، ایجاد تسهیلات ویژه برای تسهیل شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، مورد اهتمام دولت و نهادهای قانون‌گذاری کشور قرار گرفته است که طبیعتاً نقش دانشگاه‌ها برای ایجاد هسته‌های پرتحرک دانش‌بنیان بسیار برجسته وحائز اهمیت است. شرکت‌های دانش‌بنیان دارای مشارکت دانشگاهی، دارای دورنماهایی امید بخش در بکارگیری پژوهش‌های علمی در عرصه‌های بازار به منظور درآمدزایی دانشگاه، اساتید و فارغ التحصیلان است. در صورتیکه این فرصت ویژه بصورت حساب شده مدیریت نگردد، دست‌آوردی به‌جز یاس و شکست در بر نخواهد داشت و موجب به هدر رفتن آرزوهای دیرینه کشور در این موضوع مهم می‌گردد. در این مقاله به‌کمک تجارب مراکز رشد داخلی و خارجی به چالش‌های متصور برای تشکیل، راه‌بری و بهره‌دهی شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی پرداخته شده و ضمن تحلیل تهدیدها، به سازوکارهای کارآمد برای ایجاد مدیریت پیش‌گیرانه برای مقابله با چالش‌ها اشاره خواهد شد. ماحصل این مقاله تنظیم رویکردهای عملیاتی است که منجر به هر چه بارورتر شدن بنیاد و دوام شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه‌ها می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Horizons of the Challenges of Knowledge Based Academic Companies and Preventive Strategies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amani tehran
  • Zahra Ahmad amini