سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک
نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ
Journal of Studies in Color World

نشریه مطالعات در دنیای رنگ از انتخاب شما در اشتراک این نشریه قدردانی می‌نماید. جهت اشتراک خواهشمند است به موارد زیر توجه نمایید:

 

1. فرم اشتراک را کامل و خوانا تکمیل نمایید.

2. هزینه اشتراک یکساله فصلنامه با احتساب هزینه پست مبلغ  1.000.000  ریال می‌باشد

3. هزینه اشتراک را به شماره شبا 500100004001022403012979 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با شناسه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 365022474140107001135850000117 ‌(به‌نام خزانه‌داری کل) واریز نموده و کپی فیش را به دفتر نشریه ارسال نمایید.

4. برای اشتراک می‌توانید از پایگاه الکترونیکی نشریه نیز اقدام نمایید.

5. در صورتیکه تا 3 ماه پس از ارسال مدارک، نشریه دریافت نشد با دفتر نشریه تماس حاصل نمایید.

 

نشانی: بزرگراه صیاد شیرازی (شمال)، خروجی لویزان، میدان حسین آباد، اول خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، دفتر نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ

صندوق پستی : 654 - 16765   تلفن و نمابر : 22947358

پایگاه الکترونیکی: www.jscw.icrc.ac.ir      پست الکترونیک: Email: jscw@icrc.ac.ir

 

 

نام:............................................................... نام خانوادگی: .............................................................. رشته تحصیلی: ......................................................................... شماره اشتراک:................................................ بابت اشتراک تعداد................................... از شماره‌های............... تا.............. سال....................................... نشانی:................... ............................................................................................................. کد پستی:....................................... صندوق پستی: .......................................... تلفن:........................................................... نمابر:.................................................................

 

فرم اشتراک