اخبار و اعلانات

رتبه فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) در پایگاه نشریات علمی جهان اسلام

فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) دارای رتبه Q1 شناخته شد.  اطلاعات بیشتر در تارنمای سامانه نشریات علمی جهان اسلام قابل دسترس است.

مطالعه بیشتر

رتبه نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ موفق به کسب رتبه الف توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 گردید. اطلاعات بیشتردر تارنمای سامانه ارزیابی نشریات قابل دسترس است.

مطالعه بیشتر