نویسنده = فرهود نجفی
تعداد مقالات: 11
1. مروری بر پوشش‌های فلوئورو پلیمرها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-10

سعید همتی؛ فرهود نجفی؛ بهزاد شیرکوند هداوند


2. پوشش‌های تابش‌پز بر پایه پلیمرهای پرشاخه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-23

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


3. حکاکی اسیدی تر شیشه و پوشش‌های مورد استفاده

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-62

حسین پاداش؛ حسن احمدی‌مقدم؛ فرهود نجفی


4. مروری بر کاربردهای پلی آمیدوآمین درخت سان در حوزه رنگ و صنایع وابسته

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-48

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


5. تهیه دیود های نورتاب آلی به روش انحلالی، بخش اول: لایه های فعال

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-86

آتشه سلیمانی گرگانی؛ ملیحه پیشوایی؛ سعیده گرجی کندی؛ فرهود نجفی؛ وحیده یکه فلاح


6. تهیه دیود های نورتاب آلی به روش انحلالی، بخش دوم: الکترودها

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-96

آتشه سلیمانی گرگانی؛ ملیحه پیشوایی؛ سعیده گرجی کندی؛ فرهود نجفی؛ وحیده یکه فلاح


7. پراکنش‌گر‌های پلیمری در صنایع رنگ و پوشش

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-29

فاطمه مهر علی؛ فرهود نجفی؛ بهزاد شیرکوند هداوند


8. مروری بر پلی استرهای پرشاخه آلیفاتیک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-20

علیرضا ملکیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


9. معرفی و کاربرد مواد سیلیکونی در صنایع رنگ

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-49

ابوذر بختیاری؛ فرهود نجفی


10. مروری بر پوشش‌های پلیمری خود ترمیم کننده: پوشش‌های خود ترمیم کننده پایه کپسولی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 3-10

احسان بابایی؛ ملیحه پیشوایی؛ فرهود نجفی


11. روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا در تولید تونر الکتروفتوگرافی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-32

سیده فاطمه اندامی؛ مریم عطایی فرد؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب