دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1392 
3. پوشش‌های نانوکامپوزیت معدنی: بررسی خواص و کاربرد

صفحه 13-21

محمد بخشایش اردستانی؛ مهدی شفیعی آفارانی؛ مهدی قهاری؛ سارا خمسه


6. مروری بر الیاف پنبه‌ای ضد باکتری

صفحه 43-51

زهره کرمی؛ آتشه سلیمانی گرگانی