دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ساخت کامپوزیت MOF-5 / آئروژل سلولزی و بررسی عملکرد آن در حذف ماده رنگزای متیلن آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.30509/jscw.2024.167288.1188

مجید حسین زاده؛ محمد شیری؛ شهرزاد جوانشیر؛ سوده شیری


تبین الگوی طیف رنگی به کار رفته در اندام های مختلف مساجد دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.30509/jscw.2024.167310.1189

آزیتا بلالی اسکویی؛ آذر تنها درودزنی


مروری بر روش های نوین سنتز مواد رنگزا: مایکروویو و اولتراسوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.30509/jscw.2024.167321.1191

مژگان حسین نژاد؛ شهره روحانی؛ حمید قاسمی