مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص سیاهی

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

ویژگی‌های نمونه های سیاه بر خلاف نمونه های سفید چه از نظر رنگی و چه از نظر طیفی چندان مورد توجه قرار نگرفته و بررسی نشده‌اند. درحالیکه سیاهی همچون سفیدی یک پدیده فیزیکی-روانی بوده و امکان مقایسه چنین مفاهیمی بسادگی میسر نمی‌باشد. با توجه به نیاز صنایع جهت کنترل کیفیت محصولات تولیدی لزوم ارائه اندیسی برای ارزیابی سیاهی و مقایسه آن با نتایج ارزیابی‌های بصری در علم رنگ ضروری بنظر می‌رسد. بدیهی است دستیابی به اندیس ارزیابی سیاهی بدون بررسی رفتار طیفی و رنگی نمونه‌های سیاه امکان‌پذیر نخواهد بود. تحقیق حاضر مروری است بر نخستین تلاش‌های صورت گرفته در راستای ارزیابی سیستماتیک سیاهی که با هدف بررسی و تحلیل رفتار طیفی و رنگی نمونه‌های سیاه انجام شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Blackness

نویسنده [English]

  • Razieh Jafari
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Contrary to the white samples the spectral and colorimetric attributes of black specimens have not been investigated, profoundly. While, like whiteness the blackness is a phsycophysical phenomenon and the comparing of these phenomena is not so easy. Since industries need to quality control their products it is necessary to represent an index to evaluate the blackness. Obviousely, without analyzing the spectral and colorimetric behaviors of black samples it is impossible to achaieve a blackness index. This paper reviews the first attempts tried to systematically assess the blackness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achromatics
  • Blackness
  • Blackness index
  • Blackness assessment