مروری بر مواد رنگزای طبیعی مورد استفاده در سلول‌های خورشیدی نانو ساختار

نویسندگان

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

مواد رنگزا یکی از اجزاء اصلی سلول‌های خورشیدی نانوساختار است که نقش تولید الکترون را برعهده دارد. یکی از مهمترین طبقات مواد رنگزای قابل استفاده در سلول‌های خورشیدی، مواد رنگزای طبیعی است که به دلیل قیمت پایین و عدم وجود مخاطرات محیط زیستی بسیار مورد توجه هستند. اجزاء متنوعی از گیاهان مانند گلبرگ گل‌ها، برگ و پوست درختان به عنوان مواد حساس کننده در سلول‌های خورشیدی استفاده شده و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. اگرچه مواد رنگزای طبیعی کاربردهای متنوع وگسترده‌ای دارند اما این پژوهش به طور خلاصه به معرفی مواد رنگزای طبیعی قابل استفاده در سلول‌های خورشیدی نانو ساختار حساس شده به مواد رنگزا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on the natural dye for nanostructure dye-sensitized solar cells

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Hosseinnezhad
  • Kamaladin Gharanjig
Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Dyes are one of the major components of the nanostructure solar cell that their role is producing electrons. One of the most important classes of dyes utilized in solar cells is natural dyes that are highly regarded due to low cost and no environment threat. Various parts of plants such as flower petals, leaves and bark have been tested as photosensitizer materials in dye-sensitized solar cells and have been investigated their performance. Although natural dyes have various applications but, this review briefly discuses dye-sensitized solar cell based natural dyes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar Cell
  • Natural dyes
  • Conversion efficiency
  • Photosensitizer