تاثیر نمک های محلول بر عملکرد پوشش های آلی

نویسنده

گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده

وجود نمک های محلول در فصل مشترک زیرایند/ پوشش، افت زود هنگام عملکرد پوشش ها را در پی دارد. اتمسفرهای دریایی و صنعتی، آماده سازی با ساینده های آلوده به نمک و نمک های مورد استفاده در یخ زدایی جاده ها از جمله راه های آلوده شدن سازه های فلزی به انواع نمک های کلرید، سولفات و نیترات پیش از اعمال پوشش هستند. در این مقاله علاوه بر مطالعه تاثیر نوع و غلظت نمک های محلول بر عملکرد انواع پوشش های آلی، روش های تشخیص و تعیین میزان و نوع نمک، حد مجاز نمک و روش های زدودن نمک مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of soluble salts on performance of organic coatings

نویسنده [English]

  • Nargess Tahmassebi
Department of polymer Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The presence of soluble salts at the substrate/coating interface can lead to the premature deterioration of organic coatings. Industry and marine atmospheres, pretreatment with contaminated abrasives and de-icing salts are main sources to contaminate substrates. In this paper, the effects of soluble salts on coating performance are studied. The analyzing methods of type and quantity of salts and also the methods for removing soluble salts are described. In addition, permissible level of soluble salts for different coatings is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soluble salt
  • Coatings
  • Under film corrosion
  • Osmotic blistering
  • Salt threshold level