معرفی رنگدانه‌ها و عوامل رنگزا در محصولات آرایشی زینتی رنگی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد

2 دانشجوی دکتری، گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد

چکیده

عوامل رنگ‌دهنده به رنگدانه‌ها و رنگزاها تقسیم می‌شوند که می‌توانند منشأ طبیعی یا سنتزی داشته باشند. یکی از کاربردهای مهم این ترکیبات ایجاد رنگ در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی است. محصولات آرایشی به دلیل ویژگی‌های سلامتی و زینتی از هزاران سال پیش نقش مهمی را در زندگی انسان بازی کرده‌اند. دسته مهمی از این مواد، محصولات آرایشی زینتی هستند که برای رنگ‌دادن و شاداب‌کردن چهره استفاده می‌شوند. انتخاب عوامل رنگ‌دهنده در اغلب این محصولات بر اساس ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی، پایداری و کاربرد نهایی می‌باشد. هدف از ارائه این مقاله معرفی محصولات آرایشی زینتی و بررسی انواع مواد رنگی به‌کار رفته در آنها در شکل‌های مختلف می‌باشد. سپس برخی از رنگ‌های غیرمجاز و مشکلات ناشی از مصرف آنها بیان شده و منابع جدید و ایمن برای تولید رنگدانه‌ها معرفی شده است. در پایان روش‌های شناسایی شیمیایی و جداسازی عوامل رنگ‌دهنده در محصولات آرایشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of Coloring Agents in Decorative Cosmetics

نویسندگان [English]

  • Samira Osati 1
  • Azadeh Pirisedigh 1
  • Laleh Adlnasab 2
1 Assistant professor, Department of chemistry and Polymer, Faculty of Chemistry and Petrochemical Engineering, Standard research institute
2 Ph.D. Student, Department of chemistry and Polymer, Faculty of Chemistry and Petrochemical Engineering, Standard research institute
چکیده [English]

Coloring agents divided to dyes and pigments that can be natural or synthetic. One of the most significant application of them is coloring of cosmetics.  Cosmetic products play an important role in human life due to their health and beauty effects. Decorative cosmetics are used to beautify and creating youthfulness, so choosing suitable colorant for them is on the basis of phisico-chemical properties, stability and final application. In this research decorative cosmetics and chemical structure of their component and colorant have been introduced primarily, and then non- permitted color in cosmetic and related health problems have been discussed. Finally separation and characterization of coloring agent in cosmetic matrix have been described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coloring agents
  • Dyes
  • pigments
  • Decorative cosmetics
  • Separation and characterization