مروری بر مواد رنگزای خوراکی، فرصت‌‌ها، چالش‌‌ها و رویکردها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی‌ و صنعتی ایران

2 استادیار، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی‌ و صنعتی ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران شمال

چکیده

مصرف‌کنندگان خوراکی‌ها در سطح جهانی در جستجوی غذای دلپذیر و جذاب از لحاظ مزه و ظاهر می‌باشند. هم‌زمان بدنبال ایمنی و شفابخشی آن نیز هستند. رنگ غذا یک عامل اصلی و از جمله مهم‌ترین خواصی است که موجب پذیرش و انتخاب آن می‌شود. مواد رنگزا می‌توانند موجب افزایش و یا پوشش رنگ طبیعی غذا شده، به غذا هویت ببخشند و یا تزیین کنند. در زمان فرآوری غذاها مقدار قابل‌توجهی از رنگ اصلی آنها از دست می‌رود. با مصرف مواد رنگزای سنتزی و یا طبیعی خوراکی این نقص بر طرف می‌شود. با توجه به عوارض جانبی رنگ‌های سنتزی از قبیل مسمومیت‌زایی متعدد در کوتاه و دراز مدت، واکنش‌های حساسیت‌زایی، اثرات رفتاری و عصبی و همچنین آگاهی‌های مصرف‌کنندگان امروزه بسیاری از رنگ‌های خوراکی سنتزی با نوع طبیعی جایگزین شده‌اند. علاوه بر این رنگ‌های طبیعی دارای خواص ضد‌میکروبی، آنتی اکسیدانی و درمانی در برابر بیماری‌ها و اختلالات تندرستی نیز هستند. آنتوسیانین‌ها، کاروتنوئیدها، ترکیبات فنلی، مشتقات حاصل از چغندر قرمز، آناتو، کلروفیلن‌ها و برخی کیورکیومینوئید‌ها از جمله مواد رنگزای طبیعی پرمصرف می‌باشند که بر اساس قانونمندی در دسترس همگان قرار می‌گیرند. هدف از این گزارش فراهم آوردن رویکردی علمی در حوزه مواد رنگزای خوراکی سنتزی/  طبیعی مجاز و رایج است. همچنین فناوری‌های صنعتی و زیستی مورد استفاده در بهینه‌کردن جذابیت‌های غذایی، تاریخ مصرف، پایداری، تمایلات عمومی به آنها و چشم انداز آینده این صنعت شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Food Colorants, Requirements and Approaches

نویسندگان [English]

 • zaker Bahreini 1
 • Mohammad Abedi 1
 • Davood Sadeghi Fateh 2
 • Ali Hekmat Nazemi 3
1 Department of Chemical Industries, Iranian Research Organization for Science and Technology
2 Department of Chemical Industries, Iranian Research Organization for Science and Technology
3 Department of Chemical Engineering, North Tehran Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

Food consumers around the world are looking for pleasant and attractive food in terms of taste and appearance. At the same time, they seek its safety and healing. Food color is a major factor and one of the most important properties to its acceptance and selection. Dyes can enhance or mask the natural color of food, identify or decorate food. During the processing of foods, a significant amount of their original color is lost. This defect can be eliminated by using synthetic or natural food dyes. Due to the side effects of synthetic dyes such as multiple poisonings in the short and long term, allergenic reactions, behavioral and neurological effects, and consumer awareness, many synthetic food dyes have been replaced with natural ones today. In addition, natural dyes have antimicrobial, antioxidant, and therapeutic properties against diseases and health disorders. Anthocyanins, carotenoids, phenolic compounds, red beet derivatives, anato, chlorophylls, and some curcuminoids are some of the most widely used natural dyes that are legally available. This report aims to provide a scientific approach in the field of synthetic/natural food dyes. It also describes the industrial and biological technologies used to optimize food attractions, expiration dates, sustainability, public preferences, and prospects for the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food colorants
 • natural colorants
 • Safety of food additives
 1. Shukla, A .Sharma, "Food additives from an organic chemistry perspective", Biorg. Org Chem. 1, 70‒79, 2017.
 2. European Commission Regulation (EC), No. 1333/2008 of the European parliament and of the council on food additives, 2008.
 3. Shahid, F. Mohammad, "Recent advancements in natural dye applications: a review", J. Clean. Prod. 53, 310-331, 2013.
 4. Carocho, P. Morales, I. Ferreira, "Natural food additives", Trends Food Sci. Technol. 45, 284-295, 2015.
 5. Carocho, M.F. Barreiro, P. Morales, I. Ferreira, "Adding molecules to food, pros and cons: a review on synthetic and natural food additives", Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 13, 377-399, 2014.
 6. Ray, U. Raychaudhuri, R. Chakraborty, "An overview of encapsulation of active compounds used in food products by drying technology", Food Biosci. 13, 76-83, 2015.
 7. M. Shim, S. H. Seo, Y. Lee, G. I. Moon, M. S. Kim, J. H. Park, "Consumers' knowledge and safety perceptions of food additives: evaluation on the effectiveness of transmitting information on preservatives", Food Control. 22, 1054-1060, 2011.
 8. Delgado-Vargas, O. Paredes-Lopez, "Natural colorants for food and nutraceutical uses", Trends Food Sci. Tech. 14, 438, 2003.
 9. Amchova, H. Kotolova, J. Ruda-Kucerova, "Health safety issues of synthetic food colorants", Regul. Toxicol. Pharmacol. 73, 914 – 922, 2015.
 10. B. Rodriguez-Amaya, "Natural food pigments and colorants", Curr. Opin. Food Sci. 7, 20-26, 2016.
 11. Laokuldilok, P. Thakeow, P. Kopermsub, N. Utama-ang, "Optimisation of microencapsulation of turmeric extract for masking flavor", Food Chem. 194, 695-704, 2016.
 12. FDA, Overview of food ingredients, additives & colors. Retrieved February 17,
 13. Agocs, J. Deli, "Pigments in your food", J. Food Comp. Anal. 24, 757-759, 2011.
 14. J. Cejudo-Bastante, N. Hurtado, N. Mosquera, F. J. Heredia, "Potential use of new Colombian sources of betalains, Color stability of ulluco (Ullucus tuberosus) extracts under different pH and thermal conditions", Food Res. Inter. 64, 46-471, 2014.
 15. Sagdic, L. Ekici, I. Ozturk, T. Tekinay, B. Polat, B. Tastemur, B. Senturk, "Cytotoxic and bioactive properties of different color tulip flowers and degradation kinetic of tulip flower anthocyanins", Food Chem. Tox. 58, 432-439, 2013.
 16. M. Jimenez-Aguilar, A. E. Ortega-Regules, J. D.  Lozada-Ramírez, M. Perez E. J. Vernon-Carter, J. Welti-Chanes, "Color and chemical stability of spray-dried blueberry extract using mesquite gum as wall material", J. Food Com. Anal. 24, 889-894, 2011.
 17. Causse, C. Friguet, C. Coiret, M. Le´picier, B. Navez, M. Lee, N. Holthuysen, F. Sinesio, E. Moneta, S. Grandillo, "Consumer preferences for fresh tomato at the European Scale: a common segmentation on taste and firmness", J. Food Sci. 75, S531–S541, 2010.
 18. D.A. Burrows, "Palette of our palates: a brief history of food coloring and its regulation", Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 8, 394–408, 2009.
 19. Gengatharan, G. A. Dykes, W. S. Choo, "Betalains: natural plant pigments with potential application in functional foods", LWT – Food Sci. Tech. 64, 645-649, 2015.
 20. Masone, & C. Chanforan, "Study on the interaction of artificial and natural food colorants with human serum albumin: a computational point of view", Comput. Biol. Chem. 56, 152-158, 2015.
 21. Sharma, HT. Mckone HT, PG. Markow, "A global perspective on history, use and identification of synthetic food dyes", J. Chem. Educ. 88, 24-28, 2011.
 22. Mortensen, "carotenoids and other pigments as natural colorants", pure appl. Chem. 78, 1477-1491, 2006.
 23. James, A. Eric, G. Mario, Ferruzzi, G. Monica , D. Carla, Mark Goldschmidt, T.Stephen, "Establishing Standards on Colors from Natura Sources", J. Food Sci. 82, 2539-2553, 2017.
 24. Henriette, C. Azeredo, "Betalaines: properties, sources, applications, and stability- a review", Inter. J. food sci. Tech. 44, 2235-2347, 2009.
 25. M. Gostner, K. Becker, F. Ueberall, D. Fuchs, "The good and bad of antioxidant foods: an immunological perspective", Food Chem. Tox. 80, 72-79, 2015.
 26. Council Regulation (EC) 1129/2011. (n.d.). Council Regulation (EC) 1129/2011 of 11 November 2011 on amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives, 2011.
 27. Council Regulation (EC) 1333/2008. (n.d.). Council Regulation (EC) 1333/2008 of 16 December 2008 on food additives, OJ L354/16, 2008.
 28. Bonan, G. Fedrizzi, S. Menotta, C. Elisabetta, "Simultaneous determination of synthetic dyes in foodstuffs and beverages by high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector", Dyes Pigm. 99, 36-40, 2013.
 29. Kong, E.K. Fodjo, D. Li, Y. Cai, D. Huang, Y. Wang, "Chitosan-based adsorption and freeze deproteinization: improved extraction and purification of synthetic colorants from protein-rich food samples", Food Chem. 188, 240-247, 2015.
 30. Paz, A. Martín, A. Bartolome, M. Largo, M. J. Cocero, "Development of water-soluble b-carotene formulations by high-temperature, high-pressure emulsification and anti -solvent precipitation", Food Hydrocol. 37, 14-24, 2014.
 31. Karanikolopoulos, A. Gerakis, K. "Papadopoulou, I. Mastrantoni, "Determination of synthetic food colorants in fish products by an HPLC-DAD method", Food Chem. 177, 197-203, 2015.
 32. Basu, & G.S. Kumar, "Binding of carmoisine, a food colorant, with hemoglobin: spectroscopic and calorimetric studies, "Food Res. Inter. 72, 54-61, 2015.
 33. EFSA, "Scientific opinion on re-evaluation of copper complexes of chlorophylls (E 141(i)) and chlorophyllins (E 141(ii)) as food additives - EFSA panel on food additives and nutrient sources added to food (ANS)", EFSA, 13, 1-60, 2015.
 34. Wang, D. Chen, M. Chen, Y. Wang, Z. Li, Z., F. Li, "Stimulatory effects of blue light on the growth, monascin and ankaflavin production in Monascus", Biotech. Letters. 37, 1043-1048, 2015.
 35. Patakova, "Monascus secondary metabolites: production and biological activity", J. Indus. Microb. Biotech. 40, 169-181, 2013.
 36. Nontasan, A. Moongngarm, S. Deeseenthum, "Application of functional colorant prepared from black rice bran in yogurt", Procedia Apcbee, 2, 62-67, 2012.
 37. Türker, F. Erdogdu, "Effects of pH and temperature of extraction medium on effective diffusion coefficient of anthocynanin pigments of black carrot (Daucus carota var. L.)", J. Food Eng. 76, 579-583, 2006.
 38. Cabrita,T. Fossen, O.M. Andersen, "Colour and stability of the six common anthocyanidin 3-glucosides in aqueous solutions", Food Chem. 68, 101-107, 2000.
 39. I. Khan, & P. Giridhar, "Enhanced chemical stability, chromatic properties and regeneration of betalains in Rivina humilis L. berry juice". LWT – Food Sci. Tech. 58(2), 649-657, 2014.
 40. C. Otalora, J. G. Carriazo, L. Iturriaga, M. A.  Nazareno, C.  Osorio, "Microencapsulation of betalains obtained from cactus fruit (Opuntia ficusindica) by spray drying using cactus cladode mucilage and maltodextrin as encapsulating agents", Food Chem. 187, 174-181, 2015.
 41. Cassano, C. Conidi, E. Drioli, "Physico-chemical parameters of cactus pear (Opuntia ficus-indica) juice clarified by microfiltration and ultrafiltration processes", Desalin. 250, 1101-1104, 2010.
 42. B. Rodriguez-Amaya, "Natural food pigments and colorants", Curr. Opinion Food Sci. 7, 20-26, 2016.
 43. G. Dias, M. F. Camoes, L. Oliveira, "Carotenoids in traditional Portuguese fruits and vegetables", Food Chem. 113, 808-815, 2009.
 44. Martín, F. Mattea, L. Gutierrez, F. Miguel, M.J. Cocero, "Co-precipitation of carotenoids and bio-polymers with the supercritical anti-solvent process", J Supercri. Fluids, 41, 138-147, 2007.
 45. Grewe, S. Menge, C. Griehl, "Enantioselective separation of all-Eastaxanthin and its determination in microbial sources", J. Chrom. A. 1166, 97-100, 2007.
 46. L. Hong, Q. Suo, L.M. Han, C. P. Li, "Study on precipitation of astaxanthin in supercritical fluid", Powder Tech. 191, 294-298. 2009.
 47. P.A. Devasagayam, J.C. Tilak, K.K. Boloor, K.S. Sane, S.S. Ghaskadbi, R.D. Lele, "Free radicals and antioxidants in human health: current status and future prospects", J. Assoc. Phys. India. 52, 794-804, 2004.
 48. S. Bibi, L. Galvis, M. Grasselli, M. Fernandez-Lahore, "Synthesis and sorption performance of highly specific imprinted particles for the direct recovery of carminic acid", Process Biochem. 47, 1327-1334, 2012.
 49. Zhu, N. Wu, M. Kuang, O. Lamikanra, G. Liu, S. Li, "Preparation and toxicological evaluation of methyl pyranoanthocyanin", Food Chem. Tox. 83, 125-132, 2015.
 50. S. Harsha, M.I. Khan, P. Prabhakar, P. Giridhar, "Cyanidin-3- glucoside, nutritionally important constituents and in vitro antioxidant activities of Santalum album L. berries", Food Res. Inter. 50, 275-281, 2013.
 51. Ravichandran, N.M. Saw, A.A. Mohdaly, A. M. Gabr, A. Kastell, H. Riedel, I. Smetanska, "Impact of processing of red beet on betalain content and antioxidant activity", Food Res. Inter. 50, 670-675, 2013.
 52. Sobral, R. G. B. Costa, G. M. Machado, J. C. Paula, V. A. Teodoro, N. M. Nunes, M. S. Pinto, "Can lutein replace annatto in the manufacture of Prato cheese", Food Sci. Tech. 68, 349-355, 2016.
 53. Martelli, C. Folli, L. Visai, M. Daglia, D. Ferrari, "Thermal stability improvement of blue colorant C-phycocyanin from Spirulina platensis for food industry applications", Process Biochem. 49, 154-159, 2014.
 54. K. Mishra, A. Shrivastava, I. Pancha, D. Jain, S. Mishra, "Effect of preservatives for food grade C-phycoerythrin, isolated from marine cyanobacteria Pseudanabaena sp", Inter. J. Biolog. Macro. 47, 597-602, 2010.
 55. Renna, & M. Gonnella, "The use of the sea fennel as a new spice-colorant in culinary preparations", Inter. J. Gastr. Food Sci. 1, 111-115, 2012.
 56. Bahrieni, "Preparation and formulation of food grade betalain from beetroot and cactus pears (Opuntia)", Inno. Food Tech. 4, 115-129, 2017.
 57. Bahreini, R. hakak A.  Hekmat ,"Optimization of copper chlorophyllin food dye extraction process in bench scale", Proceeding of 6th national congress on applied research in chemistry & chemical engineering conference; January 20, 2020.
 58. Bahreini, R. hakak, "Preparation  and formulation of carthamidin yellow natural food dye from carthamus in bench scale", Proceeding of 6th national congress on applied research in chemistry & chemical engineering conference, January 20, 2020.
 59. Bahreini , "Extraction of Carotenoid pigments from persimmon fruit in bench scale", 27th National Iranian food Science & Technology congress, 3 Feb, 2021.
 60. Bahreini, V. Heydari, B. Vahid, and M. assadi, "xtraction, Identification and thermal stability of anthocyanins from Eggplant peel as a Natural Colorant", Prog. Color, colorants, Coat. 859-68, 2015.
 61. N. Gao, Y. Zhang, Y.L.  Cui, K.  Yan, "Evaluation of genipin on human cytochrome P450 isoenzymes and P-glycoprotein in vitro", Fitoterapia. 98, 130-136, 2014.
 62. L. Ramos C. M. Renard, L. Wicker, J.C. Montanez, L. A. García-Cerda, J.C. Contreras-Esquivel, "Environmental friendly coldmechanical/ sonic enzymatic assisted extraction of genipin from genipap (Genipa americana)", Ultrason. Sonochem. 21, 43-49, 2014.
 63. K. Venil, Z. A. Zakaria, W. A. Ahmad, "Bacterial pigments and their applications". Process Biochem. 48, 1065-1079, 2013.
 64. Agocs, J. Deli, "Pigments in your food", J. Food Compos. Anal. 24, 757-759, 2011.
 65. F. Ayala-Zavala, V. Vega-Vega, C. Rosas-Domínguez, H. Palafox-Carlos, J.A. Villa- Rodriguez, M.W. Siddiqui, G.A. Gonzalez-Aguilar, "Agro-industrial potential of exotic fruit byproducts as a source of food additives", Food Res. Inter. 44, 1866- 1874, 2011.
 66. Zou, P. He, A. Yasen, Z. Li, "Determination of seven synthetic dyes in animal feeds and meat by high performance liquid chromatography with diode array and tandem mass detectors", Food Chem. 138, 1742-1748, 2013.
 67. Council Regulation (EC) 1129/2011. (n.d.). Council Regulation (EC) 1129/2011 on amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives, 2011.
 68. Todaro, F. Cimino, P. Rapisarda, A.E. Catalano, R.N. Barbagallo, G. Spagna, "Recovery of anthocyanins from eggplant peel", Food Chem. 114, 434-439, 2009.
 69. P. Junqueira-Goncalves, L.P. Cardoso, M. S. Pinto, R.M. Pereira, N. F. Soares, J.  Miltz, "Irradiated beetroot extract as a colorant for cream cheese", Radiation Phys. Chem. 80, 114-118, 2011.
 70. A. Lemos, M. M. Aliyu, G. Hungerford, "Observation of the location and form of anthocyanin in purple potato using time-resolved fluorescence", Inn. Food Sci. Emerging Tech. 16, 61-68, 2012.
 71. T. M. Assous, M. M. Abdel-Hady, G. M. Medany, "Evaluation of red pigment extracted from purple carrots and its utilization as antioxidant and natural food colorants", Annals Agri. Sci. 59, 1-7, 2014.
 72. B. L. Tan, Y.Y. Lim, S. M. Lee, "Rhoeo spathacea (Swartz) Stearn leaves, a potential natural food colorant", J. Func. Foods.7, 443-451, 2014.
 73. Konczak, N. Terahara, M. Yoshimoto, M. Nakatani, M. Yoshinaga, O. Yamakawa, "Regulating the composition of anthocyanins and phenolic acids in a sweet potato cell culture towards production of polyphenolic complex with enhanced physiological activity", Trends Food Sci. Tech. 16, 377-388, 2005.
 74. Gengatharan, G.A. Dykes, W.S. Choo, "Betalains: natural plant pigments with potential application in functional foods”, LWT - Food Sci. Tech. 64, 645-649, 2015.
 75. R. Kammerer, J. Kammerer, R. Valet, R. Carle, "Recovery of polyphenols from the by-products of plant food processing and application as valuable food ingredients", Food Res. Inter. 65, 2-12, 2014.
 76. X. Ceron, J.C. Higuita, C. A. Cardona, "Design and analysis of antioxidant compounds from Andes berry fruits (Rubus glaucus Benth) using an enhancedfluidity liquid extraction process with CO2 and ethanol", J. Super. Fluids, 62, 96-101, 2012.
 77. Natalia, L. R. Custodio, Lillian Barros, C. F. Isabel, "Food colorants: Challenges, opportunities and current desires of agro-industries to ensure consumer expectations and regulatory practices", Trends Food Sci. Tech. 52, 1-15, 2016.
 78. Karanikolopoulos, A. Gerakis, K. Papadopoulou, I. Mastrantoni, "Determination of synthetic food colorants in fish products by an HPLC-DADmethod", Food Chem. 177, 197-203, 2015.
 79. Laokuldilok, P. Thakeow, P. Kopermsub, &N. Utama-ang, "Optimisation of microencapsulation of turmeric extract for masking flavor", Food Chem. 194, 695-704, 2016.
 80.