مروری بر بهبود خواص مقاومت به خوردگی و سایش آلیاژهای منیزیم با استفاده از نانوذرات رنگدانه اکسید روی به روش اکسیدشدن الکترولیتی پلاسما

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌ها‌ی فنی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، پژوهشگاه رنگ

3 دانشیار، گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، پژوهشگاه رنگ

4 استاد، گروه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌ها‌ی فنی، دانشگاه تهران

چکیده

منیزیم و آلیاژهای آن به دلیل داشتن خواص ویژه از قبیل چگالی بسیار کم، استحکام ویژه بالا، ظرفیت میرایی فوق‌العاده، قابلیت ماشین‌کاری و کارپذیری عالی پتانسیل بالایی در کاربردهای صنعتی نظیر صنایع هوافضا، خودروسازی و تجهیزات مخابراتی دارند. با این حال، منیزیم به‌دلیل فعالیت شیمیایی ذاتی بالا یکی از واکنش‌پذیرترین عناصر فلزی است و اکسیدی که تشکیل می‌دهد برخلاف اکسیدهای آلومینیم و تیتانیم، محافظت کمی از زیرلایه دارد که باعث ایجاد محدودیت در استفاده گسترده آن شده است. یکی از روش‌های بهبود خواص سطحی این فلز و آلیاژهای آن پوشش‌دهی است. پوشش‌دهی اکسیدشدن الکترولیتی پلاسما (PEO) به عنوان یک فرآیند پوشش‌دهی جدید گزینه مناسب برای اعمال یک لایه سرامیکی مقاوم به خوردگی و سایش بر روی فلزاتی مانند منیزیم که تمایل زیادی برای ایجاد فیلم پسیو دارند، می‌باشد. این پوشش دارای عیوبی نظیر ترک‌ها و تخلخل‌هایی است که باعث نفوذ راحت عوامل خورنده به زیر لایه فلزی می‌شود. استفاده از نانوذرات در الکترولیت، با ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی، موجب کاهش تخلخل‌های موجود می‌شود. در این حالت پوشش فشرده‌تر و نفوذ یون‌های خورنده بین لایه‌های پوشش سخت‌تر انجام می‌شود و نهایتا منجر به بهبود مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش این آلیاژ می‌شود. در این مطالعه تاثیر نانوذرات رنگدانه اکسید روی بر بهبود پوشش‌ها‌ی PEO و سازوکارهای اختلاط آنها در الکترولیت بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Improving Corrosion Wear Resistance Properties of Magnesium Alloys Using Nanoparticles of Zinc Oxide Pigment by Plasma Electrolytic Oxidation Method

نویسندگان [English]

 • Nima Rahbari Fard 1 2
 • Mehrnaz Gharagozlou 3
 • Saeed Reza Allahkaram 4
1 Material Characterization and Selection Group, School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran,|Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Color Science and Technology
2 Material Characterization and Selection Group, School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran,|Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Color Science and Technology
4 Material Characterization and Selection Group,school of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Magnesium and its alloys have unique properties, including low density, high specific strength, excellent damping capacity, and excellent workability. These qualities have made them extremely attractive for aerospace and automotive telecommunications equipment applications. Magnesium is highly reactive due to its high intrinsic chemical activity. However, the oxide it forms has little substrate protection, unlike aluminum titanium oxides, thus limiting its widespread use. One way to improve the surface properties of this metal and its alloys is coating. Plasma electrolytic oxidation (PEO) as a new coating process is a good option for applying a corrosion abrasion-resistant ceramic layer to metals like magnesium that strongly form a passive film. This coating has crack, porosity, and defects that allow corrosive agents to penetrate the metal layer easily. The use of nanoparticles in the electrolyte reduces existing porosity by creating composite coatings. In this case, more compact coating and diffusion of corrosive ions between the coating layers are harder, thus improving alloys' corrosion resistance and abrasion resistance. This study investigates the effect of zinc oxide pigment nanoparticles on improving PEO coatings and their mixing mechanisms in the electrolyte.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • corrosion
 • Nanoparticles
 • Zinc oxide pigment
 • Plasma electrolytic oxidation
 • Magnesium alloys
 1. S. H Makhlouf, H. Soliman, "Effect of Nano-Additives (Al2O3 NaF) on the Performance of Ceramic Coatings Formed by Microarc Oxidation on Magnesium Alloys", Hbook of Nanoceramic  Nanocomposite Coatings  Materials, Elsevier, 389-401, 2015.
 2. N. Vatan, R. Ebrahimi-Kahrizsangi, M. Kasiri-Asgarani, "Structural, tribological electrochemical behavior of SiC nanocomposite oxide coatings fabricated by plasma electrolytic oxidation (PEO) on AZ31 magnesium alloy" J. Alloys Compd. 683, 241-255, 2016.
 3. Yu, L. , J. Cao, Y. Cheng, "An improvement of the wear corrosion resistances of AZ31 magnesium alloy by plasma electrolytic oxidation in a silicate–hexametaphosphate electrolyte with the suspension of SiC nanoparticles", Surf. Coat. Technol. 276, 266-278, 2015.
 4. S. Hamdy, "Alkaline-based surface modification prior to ceramic-based cerate conversion coatings for magnesium AZ91D", Electrochem. solid-state lett. 10, 21-25, 2007.
 5. Salam Hamdy, "Enhancing the corrosion resistance of magnesium alloy AZ91D in 3. 5 per cent NaCl solution by cerate conversion coatings", Anti-Corros. Methods Mater. 53, 367-373, 2006.
 6. Saeki, T. Seguchi, Y. Kourakata, Y. Hayashi, "Ni electroplating on AZ91D Mg alloy using alkaline citric acid bath", Electrochim. Acta. 114, 827-831, 2013.
 7. Chen, "Corrosion-resistant electrochemical platings on magnesium alloys: a state-of-the-art review", Corros. 68, 518-535, 2012.
 8. Y. Hsiao, , H. C.Tsung, W. T. Tsai, "Anodization of AZ91D magnesium alloy in silicate-containing electrolytes" Surf. Coat. Technol. 2005. 199 (2-3) : p. 127-134.
 9. Arrabal, "Characterization of AC PEO coatings on magnesium alloys", Surf. Coat. Technol. 203, 2207-2220, 2009.
 10. , R. G. Hu, S. Zhang, J. Bu, C.Lin, G. Song, "Recent progress in corrosion protection of magnesium alloys by organic coatings", Prog. Org. Coat. 73, 129-141, 2012.
 11. Garcés G., M. C. Cristina, Torralba, P. Adeva, "Texture of magnesium alloy films growth by physical vapour deposition (PVD)," J. Alloys Compd. 309, 229-238, 2000.
 12. Gao, A. Yerokhin, A. Matthews, "Deposition evaluation of duplex hydroxyapatite  plasma electrolytic oxidation coatings on magnesium", Surf. Coat. Technol. 269, 170-182, 2015.
 13. Gao, A. Yerokhin, A. Matthews, "DC plasma electrolytic oxidation of biodegradable cp-Mg: In-vitro corrosion studies", Surf. Coat. Technol. 234, 132-142, 2013.
 14. Gao, A. Yerokhin, E. Parfenov, A. Matthews, "Application of voltage pulse transient analysis during plasma electrolytic oxidation for assessment of characteristics corrosion behaviour of Ca- P-containing coatings on magnesium", Electrochim. Acta. 149, 218-230, 2014.
 15. U. Rehman, S. Hun Shin, I. Hussain, B. Heun Koo, "Structure corrosion properties of the two-step PEO coatings formed on AZ91D Mg alloy in K2ZrF6-based electrolyte solution", Surf. Coat. Technol. 307, 484-490, 2016.
 16. Van Phuong, B. R. Fazal, S. Moon, "Cerium- phosphate-based sealing treatments of PEO coated AZ31 Mg alloy", Surf. Coat. Technol. 309, 86-95, 2017.
 17. Kazanski, B.Kazanski, A.Kossenko, M. Zinigrad, A. Lugovskoy, "Fluoride ions as modifiers of the oxide layer produced by plasma electrolytic oxidation on AZ91D magnesium alloy", Appl. Surf. Sci. 287, 461-466, 2013.
 18. Arrabal, E. Matykina, F. Viejo, P. Skeldon, G. E. Thompson, M. C. Merino, "AC plasma electrolytic oxidation of magnesium with zirconia nanoparticles", Appl. Surf. Sci. 254, 6937-6942, 2008..
 19. Sun, M. , et al. , "Self-healing plasma electrolytic oxidation coatings doped with benzotriazole loaded halloysite nanotubes on AM50 magnesium alloy", Sci. 111, 753-769, 2016.
 20. Gao, A. Yerokhin, A. Matthews, "Effect of current mode on PEO treatment of magnesium in Ca- P-containing electrolyte  resulting coatings", Appl. Surf. Sci, 316, 558-567, 2014.
 21. Mohedano, R.Arrabal,B.Mingo, A.Pardo,E. Matykina, "Role of particle type concentration on characteristics of PEO coatings on AM50 magnesium alloy" Surf. Coat. Technol.  334, 328-335, 2018.
 22. S.Farhadi, M.Aliofkhazraei, Gh.Barati Darband, A.Abolhasani, A.Sabour Rouhaghdam, "Corrosion wettability of PEO coatings on magnesium by addition of potassium stearate", J. Magnes. Alloy. 5, 210-216, 2017.
 23. Barati Darband, M.Aliofkhazraei, P.Hamghalam, N.Valizade, "Plasma electrolytic oxidation of magnesium its alloys: Mechanism, properties applications", J. Magnes. Alloy. 5, 74-132, 2017.
 24. GeabBailing, Jianga, M. Liu, C. Wang, W. Shend, "Preparation characterization of the micro-arc oxidation composite coatings on magnesium alloys", J. Magnes. Alloy. 2, 309-316, 2014.
 25. Song, "The effect of pulse frequency on the electrochemical properties of micro arc oxidation coatings formed on magnesium alloy", J. Magnes. Alloy. 1, 318-322, 2013.
 26. Salami, A. Afshar, A. Mazaheri, "The effect of sodium silicate concentration on microstructure corrosion properties of MAO-coated magnesium alloy AZ31 in simulated body fluid", J. Magnes. Alloy. 2, 72-77, 2014.
 27. Chen, Z. Wang, L. Sun, S. Lu, "Research of growth mechanism of ceramic coatings fabricated by micro-arc oxidation on magnesium alloys at high current mode", J. Magnes. Alloy. 3, 253-257, 2015.
 28. Shahri, S.R. Allahkaram, R. Sotani, H. Jafari, "Study on corrosion behavior of nano-structured coatings developed on biodegradable as cast Mg–Zn–Ca alloy by plasma electrolyte oxidation", Surf. Coat. Technol. 347, 225-234, 2018.
 29. Roknian, A. Fattah-alhosseini, S. O. Gashti, M. K. Keshavarz, "Study of the effect of ZnO nanoparticles addition to PEO coatings on pure titanium substrate: microstructural analysis, antibacterial effect cor- rosion behavior of coatings in Ringer’s physiological solution", J. Alloys Compd. 740, 330–345, 2018.
 30. Vakili-Azghi, A. Fattah-alhosseini, M. K. Keshavarz, "Effects of Al2O3 nano-particles on corrosion performance of plasma elec- trolytic oxidation coatings formed on 6061 aluminum alloy", J. Mater. Eng. Perform. 25, 5302–5313, 2016.
 31. Krishna, R. G. Sundararajan, "Aqueous corrosion behavior of micro arc oxidation (MAO) -coated magnesium alloys: a critical review. Jom. 66, 1045-1060, 2014.
 32. Kutz, , "Materials Mechanical Design", John Wiley  Sons. 2006
 33. Gupta, M. N. M. Ling, "Magnesium, magnesium alloys,  magnesium composites", John Wiley & Sons, 2011.
 34. A. Luo, "Magnesium casting technology for structural applications", J. Magnes. Alloy. 1, 2-22, 2013.
 35. ع. م. اکتسابی، روشهای نوین در تکنولوژی ساخت لایه‌ها، مرکز تحقیقات هسته ای ایران،
 36. Gharagozlou, R. Jafari, "Comparative Study  on  the  Effect of heat treatment temperatures on colorimetric properties of CoFe2O4 nanoparticles CoFe2O4/SiO2 nanocomposites", Prog. Color Colorants Coat. 8, 37-45, 2015.
 37. Zeng, "Review of studies on corrosion of magnesium alloys", T. Nonferr. Metal. Soc. 16, 763-771, 2006.
 38. Gray, B. Luan, "Protective coatings on magnesium its alloys—a critical review", J. Alloys Compd. 2002. 336 (1-2) 88-113.
 39. B. Darb, M. Aliofkhazraei, P. Hamghalam, N. Valizade, "Plasma electrolytic oxidation of magnesium its alloys: Mechanism, properties applications," J. Magnes. Alloy. 5, 74-132, 2017.
 40. Yu, J. Cao, Y. Cheng, "An improvement of the wear  corrosion resistances of AZ31 magnesium alloy by plasma electrolytic oxidation in a silicate–hexametaphosphate electrolyte with the suspension of SiC nanoparticles", Surf. Coat. Technol. 276, 266-278, 2015.
 41. Kumar, A. Jyothirmayi, K. S. Raju, R. Subasri, "Effect of functional groups (methyl, phenyl) on organic–inorganic hybrid sol–gel silica coatings on surface modified SS 316," Ceram. Int. 38, 6565-6572, 2012.
 42. E. Barchiche, E. Rocca, C. Juers, J. Hazan, J. Steinmetz, "Corrosion resistance of plasma-anodized AZ91D magnesium alloy by electrochemical methods," Electrochim. Acta. 53, 417-425, 2007.
 43. Arrabal, E. Matykina, F. Viejo, P. Skeldon, G. Thompson, M. Merino, "AC plasma electrolytic oxidation of magnesium with zirconia nanoparticles" , Appl. Surf. Sci. 254, 6937-6942, 2008.
 44. Wu, P. Su, Z. Jiang, S. Meng, "Influences of current density on tribological characteristics of ceramic coatings on ZK60 Mg alloy by plasma electrolytic oxidation," Appl. Mater. Interfaces, 2, 808-812, 2010.
 45. Nie, E. Meletis, J. Jiang, A. Leyl, A. Yerokhin, A. Matthews, "Abrasive wear/corrosion properties TEM analysis of Al2O3 coatings fabricated using plasma electrolysis", Surf. Coat. Technol.  149, 245-251, 2002.
 46. Alabbasi, A. Mehjabeen, M. B. Kannan, Q. Ye, C. Blawert, "Biodegradable polymer for sealing porous PEO layer on pure magnesium: An in vitro degradation study," Appl. Surf. Sci. 301, 463-467, 2014.
 47. Arrabal, E. Matykina, T. Hashimoto, P. Skeldon, G. Thompson, "Characterization of AC PEO coatings on magnesium alloys", Surf. Coat. Technol. 203, 2207-2220, 2009.
 48. Gunduz, Z. Oter, M. Tarakci, Y. Gencer, "Plasma electrolytic oxidation of binary Mg-Al  Mg-Zn alloys", Surf. Coat. Technol. 323, 72-81, 2017.
 49. B. Srinivasan, J. Liang, C. Blawert, M. Störmer, W. Dietzel, "Effect of current density on the microstructure corrosion behaviour of plasma electrolytic oxidation treated AM50 magnesium alloy," Appl. Surf. Sci. 255, 4212-4218, 2009.
 50. ع. قربانیان، م. تجلی، م. موسوی خوئی، ح. توکلی، "کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی ترکیب شیمیایی و سختی پوشش اکسید آلومینیمی ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی"، فصلنامه علمی مواد نوین، 9، 1398.
 51. Yangi, H. Wu, "Effects of current density on microstructure of titania coatings by micro-arc oxidation", J. Mater. Sci. Technol. 28, 321-324, 2012.
 52. Wang, Q. Ma, Y. Li, "Characterization of microstructure, mechanical properties corrosion resistance of dissimilar welded joint between 2205 duplex stainless steel 16MnR", Mater. Des. 32, 831-837, 2011.
 53. Yu -Long, Y. Feng-Ying, X. Guang-Wen, "Effect of pulse duty cycle on micro-plasma oxidation of aluminum alloy", Mater. Lett. 59, 2725-2728, 2005.
 54. Pezzato, K.Brunelli, P.Dolcet, M.Dabalà, "Plasma electrolytic oxidation coating produced on 39NiCrMo3 steel", Surf. Coat. Technol. 307, 73-80, 2016.
 55. Liang, P. B. Srinivasan, C. Blawert, M. Störmer, W. Dietzel, "Electrochemical corrosion behaviour of plasma electrolytic oxidation coatings on AM50 magnesium alloy formed in silicate phosphate based electrolytes", Electrochim. Acta. 54, 3842-3850, 2009.
 56. Liu, D. Shan, Y. Song, E. H. Han, W. Ke, "Corrosion behavior of the composite ceramic coating containing zirconium oxides on AM30 mag- nesium alloy by plasma electrolytic oxidation", Corros. Sci. 53, 3845–3852, 2011.
 57. Wei, L. Chen, Y. Qu, Y. Zhang, X. Jin, W. Xue, J. Zhang, "Zeta potential of microarc oxidation film on zirlo alloy in different aqueous solutions", Corros. Sci. 143, 129–135, 2018.
 58. Virkutyte, M. Sillanpää, P. Latostenmaa, "Electrokinetic soil reme- diation - critical overview", Sci. Total Environ. 289, 97–121, 2002.
 59. Hanaor, M. Michelazzi, C. Leonelli, C. C. Sorrell, "The effects of carboxylic acids on the aqueous dispersion electrophoretic de- position of ZrO2", J. Eur. Ceram. Soc. 32, 235–2442012.
 60. Mehdilo, M. Irannajad, B. Rezai, "Effect of chemical composi- tion crystal chemistry on the zeta potential of ilmenite, Col- loids Surfaces A", Physicochem. Eng. Asp. 428, 111–119, 2013.
 61. M. Lee, K. R. Shin, S. Namgung, B. Yoo, D. H. Shin, Electrochem- ical response of ZrO2-incorporated oxide layer on AZ91 Mg alloy processed by plasma electrolytic oxidation, Surf. Coatings Technol. 205, 3779–3784, 2011.
 62. Bordbar-Khiabani, B. Yarm, M. Mozafari, "Enhanced corrosion resistance in-vitro biodegradation of plasma electrolytic oxida- tion coatings prepared on AZ91 Mg alloy using ZnO nanoparticles- incorporated electrolyte", Surf. Coat. Technol. 360, 153–171, 2019.
 63. Arrabal, E. Matykina, T. Hashimoto, P. Skeldon, G. E. Thompson, "Characterization of AC PEO coatings on magnesium alloys", Surf. Coat. Technol. 203, 2207–2220, 2009.
 64. M. Lee, B. U. Lee, S. Il Yoon, E. S. Lee, B. Yoo, D. H. Shin, "Evaluation of plasma temperature during plasma oxidation processing of AZ91 Mg alloy through analysis of the melting behavior of incorpo- rated particles", Electrochim. Acta. 67, 6–11, 2012.
 65. Lu, C. Blawert, Y. Huang, H. Ovri, M. L. Zheludkevich, K. U. Kainer, "Plasma electrolytic oxidation coatings on Mg alloy with addition of SiO2 particles", Electrochim. Acta. 187, 20–33, 2016.
 66. S. Lim, H. S. Ryu, S. H. Hong, " Electrochemical corrosion properties of CeO2 -containing coatings on AZ31 magnesium alloys prepared by plasma electrolytic oxidation", Corros. Sci. 62, 104–111, 2012.
 67. L. Yerokhin, X. Nie, A. Leyl, A. Matthews, S. J. Dowey, "Plasma electrolysis for surface engineering", Surf. Coat. Technol. 122, 73-93, 1999.
 68. Liang, L. Hu, J. Hao, "Preparationcharacterization of oxide films containing crystalline TiO2 on magnesium alloy by plasma electrolytic oxidation", Electrochim. Acta. 52, 4836–4840, 2007.
 69. Duan, K. Du, C. Yan, F. Wang, "Electrochemical corrosion behavior of composite coatings of sealed MAO film on magnesium alloy AZ91D", Electrochim. Acta. 51, 2898–2908, 2006.
 70. O. Snizhko, A. Yerokhin, N. L. Gurevina, D. O. Misnyankin, A. V. Ciba, A. Matthews, "Voltastatic studies of magnesium anodizing in alkaline solutions", Surf. Coat. Technol. 205, 1527-1531, 2010.
 71. Stojadinović, N. Tadić, N. Radić, B. Grbić, R. Vasilić, "MgO/ZnO coatings formed on magnesium alloy AZ31 by plasma electrolytic oxidation: structural, photo-luminescence photocatalytic investigation", Surf. Coat. Technol. 310, 98-105, 2017.
 72. Zhu , Z. Guo, Y. Zhang, Z. Li, M. Sui, "A mechanism for the growth of a plasma electrolytic oxide coating on Al", Electrochim. Acta. 208, 296-303, 2016.
 73. O. Hussein, X. Nie, D. O. Northwood, "An investigation of ceramic coating growth mechanisms in plasma electrolytic oxidation (PEO) processing", Electrochim. Acta. 112, 111–119, 2013.
 74. Yang, X. Lu, C. Blawert, S. Di, M. L. Zheludkevich, "Microstructure corrosion behavior of Ca/P coatings prepared on magnesium by plasma electrolytic oxidation", Surf. Coat. Technol. 319, 359–369, 2017.
 75. Lu, S. P. Sah, N. Scharnagl, M. Störmer, M. Starykevich, M. Mo- hedano, C. Blawert, M. L. Zheludkevich, K. U. Kainer, "Degradation be- havior of PEO coating on AM50 magnesium alloy produced from elec- trolytes with clay particle addition", Surf. Coat. Technol. 269, 155–169, 2015.
 76. Mohedano, C. Blawert, M. L. Zheludkevich, "Silicate-based Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) coatings with incorporated CeO2 particles on AM50 magnesium alloy", Mater. Des. 86, 735-744,, 2015.
 77. Wang, D. Wei, J. Yu, S. Di, "Effects of Al2O3 nano-additive on performance of micro-arc oxidation coatings formed on AZ91D Mg alloy", J. Mater. Sci. Technol. 30, 984–99, 2014.
 78. Zhang, Y. Gou, Y. Liu, X. Guo, "A composite anodizing coating containing superfine Al2O3 particles on AZ31 magnesium alloy", Surf. Coat. Technol. 236,52–57, 2013.
 79. Lu, M. Mohedano, C. Blawert, E. Matykina, R. Arrabal, K. U. Kainer, M. L. Zheludkevich, "Plasma electrolytic oxidation coatings with particle additions –a review", Surf. Coat. Technol. 307, 1165–1182, 2016.
 80. Yang, H. Wu, "Effects of current frequency on the microstructure wear resistance of ceramic coatings embedded with SiC nano- particles produced by micro-arc oxidation on AZ91D magnesium alloy", J. Mater. Sci. Technol. 26, 865–871, 2010.
 81. McCafferty, "Validation of corrosion rates measured by the Tafel extrapolation method", Corros. Sci. 47, 3202–3215, 2005.
 82. Seyfoori, S. Mirdamadi, Z.S. Seyedraoufi, A. Khavi, M. Aliofk hazraei, "Synthesis of biphasic calcium phosphate containing nanostructured films by micro arc oxidation on magnesium alloy, Mater. Chem. Phys. 142, 87–94, 2013.
 83. Li, M. Tang, L. Zhu, H. Liu, "Formation of microarc oxidation coat- ings on magnesium alloy with photocatalytic performance", Appl. Surf. Sci. 258, 10017–10021, 2012.
 84. Keyvani , M. Zamani , M. Bahamirian , E. Nikoomanzari, A. Fattah-alhosseini, H. Sina , "Role of incorporation of ZnO nanoparticles on corrosion behavior of ceramic coatings developed on AZ31 Magnesium alloy by plasma electrolytic oxidation technique", Surf. Interfaces. 22, 100728, 2021.
 85. Lu, C. Blawert, K. U. Kainer, T. Zhang, F. Wang, M. L. Zheludke- vich, "Influence of particle additions on corrosion wear resistance of plasma electrolytic oxidation coatings on Mg alloy", Surf. Coat. Technol. 352, 1–14, 2018.
 86. Asgari, M. Aliofkhazraei, Gh. Barati Darb, A. Sabour Rouhaghdam, "Evaluation of alumina nanoparticles concentration stirring rate on wear  corrosion behavior of nanocomposite PEO coating on AZ31 magnesium alloy", Surf. Coat. Technol. 309, 124-135, 2017.
 87. Molaei, K. Babaei, A. Fattah-alhosseini,  "Improving the wear resistance of plasma electrolytic oxidation (PEO) coatings applied on Mg  its alloys under the addition of nano-  micro-sized additives into the electrolytes", J. Magnes. Alloy. 9, 1164-1186, 2021.
 88. V. Mashtalyar, S.V. Gnedenkov, S.L. Sinebryukhov, I.M. Imshinet- skiy, A.V. Puz, "Plasma electrolytic oxidation of the magnesium alloy MA8 in electrolytes containing TiN nanoparticles", J. Mater. Sci. Technol. 33, 461–468, 2017.
 89. Nasiri Vatan , R. Ebrahimi-Kahrizsangi, M. Kasiri Asgarani ,"Effect of WC Nano-powder on Properties of Plasma Electrolytic Oxidation coating Fabricated on AZ31B", Int. J. Electrochem. Sci. 11, 929–943, 2016.
 90. Nasiri Vatan, R. Ebrahimi-Kahrizsangi, M. Kasiri-Asgarani, "Structural, tribological and electrochemical behavior of SiC nanocomposite oxide coatings fabricated by plasma electrolytic oxidation (PEO) on AZ31 ma", J. Alloys Compd. 683, 241–255, 2016.
 91. Li, X. Wang, X. Dong, F. Hu, S. Liu, M. Zhang, T. Yuan, Y. Yu, Q. Kuang, Q. Ren, J. Wang, X. Jing, "Void-size-matched hierarchical 3D titania flowers in porous carbon as an electrode for high-density supercapacitive charge storage”, J. Alloys Compd. 818, 153341, 2021.
 92. V. Gnedenkov, S.L. Sinebryukhov, D.V. Mashtalyar, I.M. Imshinetskiy, A.V. Samokhin, Y.V. Tsvetkov, "Fabrication of coatings on the surface of magnesium alloy by plasma electrolytic oxidation using ZrO2 and SiO2 nanoparticles", J. Nanomater, 2015, 2015.
 93. V. Mashtalyar, I. M. Imshinetsky, S. L. Sinebryukhov, "Formation and properties of composite nanostructured PEO-coatings on metals and alloys", International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE), 2017.
 94. Asgari, M. Aliofkhazraei, G.B. Darb, A.S. Rouhaghdam, "Evaluation of alumina nanoparticles concentration and stirring rate on wear and corrosion behavior of nanocomposite PEO coating on AZ31 magnesium alloy", Surf. Coat. Technol. 309, 124–135, 2017.
 95. Asgari, M. Aliofkhazraei, G. Barati Darb, A. Sabour Rouhagh- dam, "How nanoparticles and submicron particles adsorb inside coating during plasma electrolytic oxidation of magnesium", Surf. Coat. Technol. 383, 125252, 2020.