دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-90 
کاربرد روش‌های زیستی در رنگبری پساب‌های حاوی مواد رنگزا‌ آزو

صفحه 27-40

الهام جلیل‌نژاد؛ مهران علیزاده؛ سالار فخرالدین فخری آذر


مروری بر پوشش‌های روان‌کننده‌

صفحه 41-53

مرضیه کریمی؛ فرهنگ عباسی؛ محمد مهدویان احدی