نویسنده = سعیده گرجی کندی
تعداد مقالات: 14
2. بررسی رفتار مواد رنگزای فلورسانس مزدوج به عنوان حسگرهای آمین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-70

فاطمه سادات میری؛ سعیده گرجی کندی؛ فرهاد پناهی


3. مروری بر توسعه منابع نوری رنگ سفید

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-54

آتشه سلیمانی گرگانی؛ راضیه جعفری؛ سعیده گرجی کندی


6. تأثیر روشنایی پس‌زمینه و پدیده تُردشوندگی در ارتباط بین روشنایی و درخشندگی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-24

حامد کریمی‌پور؛ سعیده گرجی کندی


7. عوامل تاثیرگذار بر ترجیح رنگی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-58

حدیثه سادات موسوی؛ سعیده گرجی کندی


8. رابطه چسبندگی پوشش و بعد فرکتالی سطح

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 3-17

سجاد قدرتی؛ محسن محسنی بزرگی؛ سعیده گرجی کندی


9. بررسی رنگ در ستارگان و دانش نجوم

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-48

حسین سعیدی؛ سعیده گرجی کندی


10. تهیه دیود های نورتاب آلی به روش انحلالی، بخش اول: لایه های فعال

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-86

آتشه سلیمانی گرگانی؛ ملیحه پیشوایی؛ سعیده گرجی کندی؛ فرهود نجفی؛ وحیده یکه فلاح


11. تهیه دیود های نورتاب آلی به روش انحلالی، بخش دوم: الکترودها

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-96

آتشه سلیمانی گرگانی؛ ملیحه پیشوایی؛ سعیده گرجی کندی؛ فرهود نجفی؛ وحیده یکه فلاح


12. شاخص ضریب تاثیر منبع نوری بر ظاهر رنگی اجسام

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 43-47

مژده صبا؛ سعیده گرجی کندی


13. مروری بر کاربردهای بینایی ماشین و تصویرپردازی رنگی در صنایع غذایی و کشاورزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-56

سعیده گرجی کندی؛ سهیلا گرجی کندی


14. مروری بر روشهای شناسایی روناس و ترکیبات آن در منسوجات و آثار هنری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-28

سعیده گرجی کندی؛ کمال الدین قرنجیگ؛ علیرضا محمودی