نویسنده = شیما موسی خانی
تعداد مقالات: 6
1. معرفی انواع حساس‌کننده‌های سلول‌های خورشیدی نانوساختاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-38

عفت حنیفه زاده؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ محسن محسنی بزرگی؛ شیما موسی خانی؛ علی امیری زرندی؛ فریناز کوچک؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


2. پوشش های بازتاب دهنده امواج زیرقرمز نزدیک ؛ از تئوری تا کاربرد

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-58

حمید رضا هدایتی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ شیما موسی خانی؛ رضا سلیمی؛ فرزانه طباطبایی حسینی؛ علی امیری زرندی


3. سلول‌های خورشیدی پلیمری: ساختار، عملکرد و روش‌های بهبود بازدهی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-16

سجاد کیانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ منوچهر خراسانی؛ شیما موسی خانی


4. نقاط کوانتومی: ساخت تا کاربرد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-16

مژده طاهریان؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ فرزانه طباطبایی حسینی؛ رضا سلیمی؛ شیما موسی خانی


5. معرفی مواد نوری Up-conversion : از تئوری تا کاربرد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-28

فرزانه طباطبایی حسینی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ مژده طاهریان؛ حسن سامعی؛ شیما موسی خانی


6. نسل‌های مختلف سلول‌های خورشیدی و روش‌های بهبود بازدهی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 3-8

شیما موسی خانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ سجاد کیانی؛ حسن سامعی