نویسنده = محمد مهدویان احدی
تعداد مقالات: 12
1. پوشش‌های ضدیخ: مروری برفن‌آوری‌های روز و روش‌های ارزیابی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 65-84

سپیده اکبری پور تفرشی نژاد؛ محمود شریعتمدار؛ ایمان علی بخشی؛ بهرام رمضانزاده؛ مجتبی کساییان؛ سمیرا شقاقی؛ الهه شهسواری؛ محمد مهدویان احدی


2. بررسی پدیده کثیفی پوشش‌های ساختمانی از منظر ظاهر رنگی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 43-53

بیتا صدیقیان؛ راضیه جعفری؛ مرتضی نصیری؛ محمد مهدویان احدی


3. مروری بر پوشش‌های روان‌کننده‌

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-53

مرضیه کریمی؛ فرهنگ عباسی؛ محمد مهدویان احدی


4. مروری بر عملکرد ضدخوردگی پلی‌آنیلین در پوشش اپوکسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-14

نیلوفر نطقی طاهری؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی


5. مروری بر ترکیبات آلی-معدنی حاوی بازدارنده‌های خوردگی: بررسی روش‌های ساخت و سازوکار حفاظت

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-38

مهسا داوودی؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی


6. مروری بر روش‌های ساخت نانو کره‌های توخالی کربنی جهت استفاده در پوشش‌های سطح

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

سید آرش حدادی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ محمد مهدویان احدی


7. بهبود پایداری نوری پوشش‎های سطح به کمک فناوری نانو

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-73

مجید حسنی؛ محمد مهدویان احدی؛ حسین یاری؛ بهرام رمضانزاده


9. مروری بر بازدارنده‌های خوردگی سبز پایه گیاهی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-70

محمد مهدویان احدی؛ رضا عبدالله زاده


10. پوشش‌های سطوح داخلی خطوط لوله پساب صنعتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 89-100

مریم اکبریان؛ محمدابراهیم علیا؛ مریم عطایی فرد؛ محمد مهدویان احدی


11. مروری بر دیرسوزکننده‌ها و سازوکارهای عملکرد آن‌ها در پلیمرها و پوشش‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-36

مسعود صالحی؛ رضا علیزاده؛ محمد مهدویان احدی


12. مروری بر رزین‌های فنولیک و روش‌های اصلاح آن

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-34

سید آرش حدادی؛ محمد مهدویان احدی؛ فرهنگ عباسی