موضوعات = سایر
تعداد مقالات: 10
1. گذشته، حال و آینده کاربرد مواد رنگزای طبیعی در فرش دستباف

دوره 11، نشریه ویژه فرش ورنگ، تابستان 1400، صفحه 33-42

علی شمس ناتری؛ سید محمد ویسیان


2. بررسی مشکلات زیست‌محیطی ناشی از پساب رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی

دوره 11، نشریه ویژه فرش ورنگ، تابستان 1400، صفحه 53-62

محمد خواجه مهریزی


3. مطالعه و بررسی رنگ در معماری مسجد نصیرالملک شیراز

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-34

فرهاد عوض‌نژاد؛ حمیدرضا شیبانی


5. شناسایی ساز و کار چسبندگی پوشش های چوب و تکنیک های ارزیابی نفوذ پوشش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-12

هادی غلامیان؛ بهنام غلامپور


6. مروری بر پوشش‌های محافظتی در برابر پرتو ایکس با استفاده از مواد معدنی در کاربردهای پزشکی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 14-1

فاطمه ایمانی پور؛ محمد خواجه مهریزی؛ پدرام پیوندی؛ محمد اسلامی


7. تأثیر رنگ بر ارزش روانی ادراک شده کیفیت خودرو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-63

یوسف محمدی فر


9. رنگ در ارسن شهری زندیه شیراز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-52

فرهاد عوض نژاد؛ حمید رضا شیبانی


10. کاربرد رنگ در فضاهای آموزشی برای کودکان دارای اوتیسم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-50

زهرا ریاضی هراتمه؛ مریم قاسمی سیچانی