دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-90 
4. کاربرد روش‌های زیستی در رنگبری پساب‌های حاوی مواد رنگزا‌ آزو

صفحه 27-40

الهام جلیل‌نژاد؛ مهران علیزاده؛ سالار فخرالدین فخری آذر


5. مروری بر پوشش‌های روان‌کننده‌

صفحه 41-53

مرضیه کریمی؛ فرهنگ عباسی؛ محمد مهدویان احدی


6. بررسی رفتار مواد رنگزای فلورسانس مزدوج به عنوان حسگرهای آمین

صفحه 55-70

فاطمه سادات میری؛ سعیده گرجی کندی؛ فرهاد پناهی