نویسنده = راضیه جعفری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات ظاهر رنگی الیاف پشم مورد استفاده در فرش دستباف

دوره 11، نشریه ویژه فرش ورنگ، تابستان 1400، صفحه 43-52

فاطمه طاهری؛ راضیه جعفری


2. بررسی پدیده کثیفی پوشش‌های ساختمانی از منظر ظاهر رنگی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 43-53

بیتا صدیقیان؛ راضیه جعفری؛ مرتضی نصیری؛ محمد مهدویان احدی


3. مروری بر استفاده از مواد سفیدکننده نوری در صنعت نساجی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 65-78

فاطمه طاهری؛ مهدی صفی؛ راضیه جعفری


4. تاثیر ویژگی تضاد رنگی بر قابلیت خوانایی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-11

مرتضی امیدی نژاد؛ راضیه جعفری؛ مرتضی نصیری


5. مروری بر توسعه منابع نوری رنگ سفید

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-54

آتشه سلیمانی گرگانی؛ راضیه جعفری؛ سعیده گرجی کندی


6. مطالعه مشخصه‌های رنگی الیاف طبیعی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-74

راضیه جعفری؛ کمال الدین قرنجیگ


7. مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص سیاهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-32

راضیه جعفری


8. سفیدی: تعاریف، مفاهیم و اندیس‌ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 49-56

راضیه جعفری