موضوعات = پوششهای سطح و خوردگی
تعداد مقالات: 12
2. پوشش‌های ضدیخ: مروری برفن‌آوری‌های روز و روش‌های ارزیابی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 65-84

سپیده اکبری پور تفرشی نژاد؛ محمود شریعتمدار؛ ایمان علی بخشی؛ بهرام رمضانزاده؛ مجتبی کساییان؛ سمیرا شقاقی؛ الهه شهسواری؛ محمد مهدویان احدی


3. مروری بر پرکننده‌های معدنی در بستر انواع پلیمر به منظور پوشش محافظ در برابر پرتوهای یونیزه‌کننده

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 69-80

منصوره هدایی؛ محمد خواجه مهریزی؛ مهدی شریفیان؛ محمد اسلامی کلانتری


4. مروری بر پوشش‌های پلاستی‌سول پلی(وینیل کلراید) و رئولوژی آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-28

بهروز افتخاری؛ ملیحه پیشوایی


5. مقدمه‌ای بر عمل‌آوری با تابش فرابنفش/ ازن و کاربرد آن در مهندسی سطح الیاف و فیلم‌های پلیمری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 65-76

فرنازالسادات فتاحی؛ سید احمد موسوی شوشتری


6. پوشش‌‌های هوشمند حسگر خوردگی با قابلیت تغییر رنگ یا نورتابی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-28

ناهید پیرهادی تواندشتی؛ محدثه صفری


7. مروری بر اثرات تانیک اسید به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی بر روی سطوح فلزی مختلف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-41

پریسا نقادیان مقدم؛ رضا امینی؛ پونه کاردر؛ بهرام رمضان زاده


8. مروری بر کاربردها و خواص سایشی پوشش‌های کربن شبه الماس

دوره 9، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 1-14

مهشید نواب مقدم؛ شاهین خامنه اضل


9. مروری بر نقش نانومواد در بهبود خواص مقاومت به خوردگی پوشش‏های غنی از روی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 44-27

منا احسان جو؛ سمیه محمدی؛ ناز چایی بخش لنگرودی


10. امکان‌سنجی استفاده از پوشش‌های پایه‌ی سل ژل سیلانی به عنوان جایگزین زیست‌سازگار پوشش‌های تبدیلی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

امیر صمدی نجیب زاد؛ رضا امینی؛ مهران رستمی؛ پونه کاردر


11. مروری بر پوشش‌های خودترمیم‌شونده حاوی نانوحامل‌های لوله‌ای هالوزیت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

رضا محمودی؛ پونه کاردر؛ امیرمسعود اعرابی؛ رضا امینی