نویسنده = کمال الدین قرنجیگ
تعداد مقالات: 8
1. مروری بر دندانه‌های طبیعی و فلزی برای کاربرد در رنگرزی الیاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ


2. مطالعه مشخصه‌های رنگی الیاف طبیعی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-74

راضیه جعفری؛ کمال الدین قرنجیگ


4. مروری بر سلول‌های خورشیدی دوپشته حساس‌شده به مواد رنگزا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-82

م‍ژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان؛ کمال الدین قرنجیگ


6. مروری بر روش های تهیه لایه های نازک دی اکسید تیتانیم برای استفاده در سل های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-11

م‍ژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان؛ کمال الدین قرنجیگ


7. مروری بر مواد رنگزای طبیعی مورد استفاده در سلول‌های خورشیدی نانو ساختار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-88

م‍ژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ


8. مروری بر روشهای شناسایی روناس و ترکیبات آن در منسوجات و آثار هنری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-28

سعیده گرجی کندی؛ کمال الدین قرنجیگ؛ علیرضا محمودی