نویسنده = حسین یاری
تعداد مقالات: 5
2. بهبود پایداری نوری پوشش‎های سطح به کمک فناوری نانو

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-73

مجید حسنی؛ محمد مهدویان احدی؛ حسین یاری؛ بهرام رمضانزاده


3. مروری بر خواص گرافن و آستانه فراگیری الکتریکی پوشش‌های حاوی گرافن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-53

رعنا رفیعی؛ زهرا رنجبر؛ حسین یاری


5. سازوکارهای کفزدایی در سامانه های پوششی آب پایه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-79

حسین یاری؛ حمیدرضا قاینی