دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1396 
3. پوشش‌های تابش‌پز بر پایه پلیمرهای پرشاخه

صفحه 13-23

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


5. خواص و کاربردهای اسیدهای آلی در صنایع رنگرزی و تکمیل منسوجات

صفحه 37-60

امین بهپوری؛ سیامک صفاپور؛ موسی صادقی کیاخانی