دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، اسفند 1402 
بررسی عملکرد فرآیند انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب رنگرزی پارچه

صفحه 1-17

منا شریعتی؛ الهام عبداله زاده شرقی؛ بابک بنکدارپور؛ علیرضا ونکی


مروری بر کاربرد تانن‌ها در رنگرزی و پوشش

صفحه 71-85

مژگان حسین نژاد؛ نرگس ذاکر مقدم؛ کمال الدین قرنجیگ