موضوعات = نانو مواد
تعداد مقالات: 10
1. مروری بر استحکام‌بخشی سنگ با استفاده از فناوری نانو

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 55-64

مهدی رازانی؛ لیلی نعمانی خیاوی


2. کاربردهای زیستی پوشش‌های نانوساختار بر پایه کربن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 29-40

سارا خمسه؛ ایمان علی بخشی


4. مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه نانورنگدانه‌های هیبریدی بر پایه رس

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-44

میترا امیری؛ مرتضی ابراهیمی؛ مریم عطایی فرد


7. چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ کاتیون‌های چند ظرفیتی به منظور حذف مواد رنگزا از پساب‌های رنگی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 45-53

هومن پژند؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی؛ حسین سعیدی


10. نانو رنگدانه‌های دی اکسید تیتانیم سیاه: سنتز، ویژگی‌ها و کاربردها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-38

سارگل گندمی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی بقایی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی؛ امیرعلی مصطفوی موسوی