نویسنده = م‍ژگان حسین نژاد
تعداد مقالات: 16
2. مروری بر دندانه‌های طبیعی و فلزی برای کاربرد در رنگرزی الیاف

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-30

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ


10. مروری بر سلول‌های خورشیدی دوپشته حساس‌شده به مواد رنگزا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-82

م‍ژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان؛ کمال الدین قرنجیگ


14. مروری بر روش های تهیه لایه های نازک دی اکسید تیتانیم برای استفاده در سل های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-11

م‍ژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان؛ کمال الدین قرنجیگ


15. مروری بر مواد رنگزای طبیعی مورد استفاده در سلول‌های خورشیدی نانو ساختار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-88

م‍ژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ


16. مواد رنگزای آلی برای استفاده در سلول خورشیدی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 29-32

م‍ژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان